Sháníte nejvýhodnější leteckou jízdenku?

Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond

Počasí Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond


Burkina Faso is a West African country known for its vibrant culture, rich traditions and historical sites. One of the most unique natural wonders located in this country is the Sacred Crocodile Pond, which is located in the village of Zitenga.

The Sacred Crocodile Pond is a beautiful and bizarre natural phenomenon that draws visitors from all over the world to witness firsthand the crocodiles that live in this pond. The crocodiles are considered sacred by the local population and are believed to have special powers.

The climate in Burkina Faso is largely influenced by the dry and dusty harmattan wind that blows in from the Sahara Desert. In Zitenga, the harmattan wind brings desert dust and can cause a drop in temperatures. During the dry season, which runs from November to May, the temperatures can easily reach up to 40°C (104°F). The rainy season, which typically starts in June and lasts until October, is characterized by high humidity and frequent thunderstorms.

The best time to visit Zitenga and the Sacred Crocodile Pond is during the cooler months, from November to February. The temperatures are more comfortable during this time of the year, and the area is less affected by the harmattan wind. It is, however, worth noting that even during the cooler months, it can still get hot during the day, so it is advisable to carry enough water and wear light clothing.

Burkina Faso is a beautiful country that offers visitors a unique opportunity to experience African culture and witness the wonders of nature. The Sacred Crocodile Pond in Zitenga is just one of the many amazing sights that this country has to offer. With its friendly people, rich history, and diverse geography, Burkina Faso is definitely a must-visit destination for anyone looking to explore the beauty of West Africa.


Letenka Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond


Burkina Faso is a landlocked country located in West Africa that offers visitors a unique cultural experience. One of the must-see destinations in Burkina Faso is the Zitenga Sacred Crocodile Pond.

Getting to Burkina Faso is easy with many airlines offering flights from major cities around the world. Once you arrive in Burkina Faso, you can either rent a car or take a bus to Zitenga. The drive is a bit bumpy, but the landscapes along the way are breathtaking.

Zitenga is a small village located about 70 kilometers from the capital city of Ouagadougou. It is home to the sacred crocodile pond, which is believed to have healing powers. The pond is a natural habitat for Nile crocodiles, and locals believe that these crocodiles are sacred.

The crocodiles are protected by the village, and visitors are welcome to view them from a safe distance. It is believed that the crocodiles have special powers, and people come from all over the country to visit the pond. Many people believe that the crocodiles can cure ailments and bring good luck.

Visitors can watch the crocodiles bask in the sun and even feed them if they wish. The pond is also home to many species of birds, including the African fish eagle and the yellow-billed stork.

Zitenga is also home to several craft markets where visitors can buy local souvenirs. The markets sell everything from handicrafts to jewelry, and the prices are very reasonable. The village is also known for its traditional dance performances, which are a must-see experience.

In conclusion, a trip to Burkina Faso to visit the Zitenga Sacred Crocodile Pond is a unique experience that is not to be missed. From the breathtaking landscapes along the way to the healing powers of the crocodiles, a visit to the pond is sure to be a memorable experience for any traveler. Don't miss your chance to see this beautiful country and its unique culture!


Nejčastější dotazy a odpovědi Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond


1. Co je Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond?
Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond je posvátný rybník ležící v Zitengě v Burkině Faso. Je domovem mnoha krokodýlů, kteří jsou považováni za svaté a místní lidé je uctívají.

2. Proč jsou krokodýlové v Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond považováni za svaté?
Krokodýlové jsou v Zitengě považováni za svaté, protože podle místních legend jsou spojeni s mýty a rituály, které jsou spojeny s ochranou a úrodností.

3. Lze se v Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond koupat?
Místní lidé se v Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond nekoupou, protože krokodýlové jsou tam považování za svaté a respektované. Jsou to divocí zvířata a jsou nebezpeční, pokud jsou rušeni nebo přeci jen hladoví.

4. Jak se dostat do Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond?
Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond se nachází asi 40 kilometrů od Ouagadougou, hlavního města Burkiny Faso. Nejlepší způsob, jak se tam dostat, je najmout si místního průvodce, který vám pomůže najít cestu a zároveň bude s vámi mluvit o místních zvycích a tradicích.

5. Co dalšího mohu v Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond vidět?
Kromě krokodýlů existuje v Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond mnoho dalších zvířat a fauny, jako jsou ptáci, hmyz a ryby. Navíc můžete navštívit místní tržiště a koupit si tradiční suvenýry, jako jsou ručně vyrobené náramky, náhrdelníky a jiné výrobky z místního řemesla.


Ubytování Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond


Burkina Faso, země ležící v západní Africe, má mnoho čarovných míst ke svému objevení. Jedním z nich je Zitenga Sacred Crocodile Pond – posvátný rybník krokodýlů v blízkosti města Zitenga.

Tento rybník, pojmenovaný jako Posvátný díky obřadům, které v sobě nese, je domovem mnoha druhů krokodýlů. Podle legendy byly tyto krokodýly uctívány jako bohové v místnosti Zitenga v Burkina Faso, a protože je nikdo nemohl zabít nebo lovit, rozmnožili se a zůstali na tomto místě dodnes.

Dnes mohou návštěvníci navštívit tento posvátný rybník a pozorovat tyto obrovské a nebezpečné plazy ve volné přírodě. Mnoho turistů se ochotně podívá na tyto krokodýly zblízka a dokonce se fotí s nimi, ale je nutné dodržovat určitá pravidla bezpečnosti a respektovat krokodýly jako posvátná zvířata.

Abychom se přiblížili k oblasti Zitenga Sacred Crocodile Pond, musíme se ubytovat v okolních oblastech. Možností je mnoho – od luxusních hotelů po jednodušší ubytování u místních. Skvělou možností je kempování v přírodě blízko rybníka, což je skvělá příležitost pro dobrodružství.

Místní trhy, koncerty a taneční představení z mnoha oblastí Burkina Faso jsou dalším velkým lákadlem pro turisty.

Celkově je návštěva Zitenga Sacred Crocodile Pond nezapomenutelným a ojedinělým zážitkem, který dovoluje turistům dostat se do nitra místní kultury a historie. A jakékoliv ubytování v této oblasti nabízí krásné scenérie, blízkost krokodýlům a možnost zažít místní kulturu a zvyky.


Dovolená Burkina Faso Zitenga Sacred Crocodile Pond


Burkina Faso might not be the first place that comes to mind when planning a vacation, but this West African country has some hidden gems that are worth exploring. One of them is the Zitenga Sacred Crocodile Pond, located in the village of Zitenga.

The crocodile pond is a natural phenomenon where around 150 crocodiles live in harmony with the villagers. The crocodiles are considered sacred and are treated with utmost respect and admiration. It is believed that they possess spiritual powers and can bring good luck and blessings to the community.

Visitors can witness the incredible sight of villagers interacting and even feeding the crocodiles by hand. This has been a tradition passed down from generation to generation. The villagers believe that if they treat the crocodiles well, the animals will protect them from harm, and their daily lives will be blessed with good fortune.

The pond is surrounded by lush vegetation, providing a beautiful backdrop for the crocodiles and the village. Visitors can take a guided tour of the pond, learn about the cultural significance of the crocodiles, and listen to fascinating stories about their relationship with the villagers.

Aside from the crocodile pond, Zitenga is also home to several other cultural and historical sites. The village has been around for centuries and has played an essential role in Burkina Faso's history and culture. Visitors can explore the traditional houses and learn about the daily life of the villagers, visit local markets and experience the local cuisine, and witness cultural festivals and ceremonies.

When planning a visit to Zitenga, it's important to keep in mind local customs and traditions. Visitors are expected to dress modestly and show respect to the village elders and the crocodiles. Hiring a local guide is highly recommended, as they can provide valuable insights into the culture and help facilitate interactions with the crocodiles safely.

In conclusion, visiting the Zitenga Sacred Crocodile Pond is a unique and unforgettable experience that offers a glimpse into Burkina Faso's rich cultural heritage. It's a chance to witness an extraordinary tradition that has been passed down for generations and to learn about the relationship between humans and animals in this part of the world. So if you're looking for an off-the-beaten-path adventure, put Zitenga and the crocodile pond on your itinerary and get ready for an incredible journey.


Největší online sortiment letenek

Záruka nejnižší ceny

Téměř všichni naši klienti jsou spokojeni (99%)

Výhodné ceny letenek

Kupte si nejlevnější letenky do magických míst, ať už vás fascinují jejich krása nebo exotika.

Objevit letenky